Can yโ€™all sing? Hold a tone? ๐ŸŽค๐ŸŽถ Karaoke ? โญ๏ธ